Friday, 1 June 2012

Oporne nadciśnienie tętnicze

Częstość występowania opornego nadciśnienia tętniczegoEksperci z Univeristy of Colorado w Denver pod kierunkiem prof. S.L. Doherty’ego analizowali, jak często w populacji chorych występuje oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze.

Wyniki zostały opublikowane „Circulation” z lutego 2012 r. Pod pojęciem nadciśnienia opornego rozumie się utrzymywanie się wartości ciśnienia krwi wyż- szych niż 140/90 mmHg mimo systematycznego stosowania trzech lub więcej leków hipotensyjnych w adekwatnych dawkach. W grupie 205 750 chorych z nadciśnieniem tętniczym obserwowanych w latach 2002-2006 oporna na leczenie postać wystąpiła u 1,9% leczonych w ciągu średnio 1,5-rocznej obserwacji. Częściej tę postać nadciśnienia stwierdzano u mężczyzn starszych, z współistniejącą cukrzycą.

Częstość powikłań narządowych u chorych z nadciśnieniem opornym była większa w porównaniu z chorymi na nadciśnienie tętnicze reagujące na leczenie (HR 1,47). Autorzy podsumowują to tak: u jednego z 50 chorych, którzy rozpoczną terapię, wystąpi oporność na leczenie.
Obserwacje te są zgodne ze znaną maksymą kliniczną: kobiety na nadciśnienie tętnicze chorują częściej, a mężczyźni ciężej.
Źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/22379110?dopt=Abstract
Wpis: Polska Przychodnia - Polska Klinika Manchester

 

No comments:

Post a Comment