Thursday, 5 September 2013

Poznaj nasze opinie: Integracja sensoryczna

Co to jest INTEGRACJA SENSORYCZNA?


Układ nerwowy człowieka odbiera i rejestruje bodźce płynące ze zmysłów:

 • dotyku

 • równowagi (układ przedsionkowy)

 • czucia głębokiego (układ proprioceptywny)

 • smaku

 • wzroku

 • słuchu

 • węchu


Bodźce odbierane są przez siedem układów zmysłowych i przewodzone do mózgu, w którym zachodzi przetwarzanie informacji. Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną spójną całość. Prawidłowe zintegrowanie wszystkich wrażeń sensorycznych jest podstawą prawidłowego funkcjonowania.Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, takich jak czytanie lub pisanie, i opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności. Tylko przez własne aktywne i różnorodne działania dziecko uczy się rozumieć otoczenie.

Terapia integracji sensorycznej SI to ćwiczenia i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, zarówno ruchowy, sensoryczny czyli zmysłowy, jak i poznawczy oraz emocjonalny.


Co wskazuje na to że dziecko może mieć zaburzenia integracji sensorycznej?

Problemy jakie mogą być zauważalne u dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną to:

 • Problemy ruchowe - słaba koordynacja i równowaga, unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw, problemy z nauką jazdy na rowerze, opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabne, niezborne ruchy, nadruchliwość, wzmożona męczliwość, problemy z samoobsługą np. ubieraniem się.

 • Problemy szkolne i trudności w uczeniu się - obniżony poziom sprawności manualnej i graficznej, problemy ze skupieniem uwagi, czytaniem, pisaniem i zapamiętywaniem, słaba motywacja.

 • Problemy logopedyczne - opóźniony rozwój mowy, niektóre wady wymowy.

 • Nadmierna wrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce - dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe.

 • Problemy z zachowaniem, zła relacja z grupą rówieśniczą - labilność emocjonalna, impulsywność, trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji, niska samoocena, nadpobudliwość psychoruchowa ADHD.


Terapia SI stosowana jest także dla dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym

 • upośledzeniem umysłowym

 • niewidomych, słabo widzących

 • autyzmem

 • zespołem Aspergera

 • porażeniem mózgowym.


Jak wygląda terapia integracji sensorycznej?

O celowości podjęcia terapii decydują wyniki diagnozy integracji sensorycznej przeprowadzonej przez terapeutę. Na podstawie diagnozy określane są sfery, na które w czasie zajęć należy oddziaływać. Powstaje w ten sposób indywidualnie skonstruowany plan terapii.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, formę różnorodnej zabawy, zadań i gier. Dzieci bardzo lubią taką formułę zajęć. Wykorzystujemy różnorodne przyrządy i pomoce terapeutyczne, takie jak: huśtawki, równoważnie, platformy, uprzęże, deskorolki, piłki i wiele innych.
Naszymi specjalistami prowadzącymi zajęcia z dziećmi i osobami dorosłymi są:


Specjalistą podiatrycznym / podoligicznym jest:


Aby umówić siebie lub dziecko na spotkanie z jednym z naszych specjalistów prosimy o kontakt telefoniczny z naszą rejestracją czynna 7 dni w tygodniu pod numerami 0161 707 1983, 07955 280 690 lub 0844 209 2149

No comments:

Post a Comment