Sunday, 11 September 2016

Jeśli mydło, to zwykłe

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zakazała stosowania 19 związków chemicznych używanych od w ... http://v.iew.im/yABHN5

No comments:

Post a Comment